Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


Reference: EU0010000282
Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus 2009 – 2013 je sodelovanje in mobilnostni program na področju visokega šolstva, ki želi izboljšati evropsko visoko šolstvo ter spodbujati dialog in razumevanje med ljudmi in kulturami preko sodelovanja s tretjimi državami.

Erasmus Mundus 2009 – 2013 nadaljuje in razširja aktivnosti, ki so se že začele v prvi fazi (2004 – 2008) in vključujejo Erasmus Mundus zunanje sodelovanje.

 Program ima tri akcije

Akcija 1 – Erasmus Mundus skupna partnerstva (vključno s šolninami)
• implementacija skupnih programov na magistrski in doktorski stopnji in posameznikom podeliti šolnine za sodelovanje v the programih.
• sodelovanje med visokošolskimi institucijami in akademskim osebjem v Evropi in tretjih državah s pogledom na ustvarjanje področij odličnosti in visoko usposobljenih človeških virov.

 Akcija 2 – partnerstva Erasmus Mundus (prej Zunanje sodelovanje)
• podpora vzpostavitvi partnerstev za sodelovanje med evropskimi visokošolskimi institucijami in institucijami iz tretjih držav, s ciljem organizirati in implementirati strukturirane mobilnosti posameznikov med partnerji iz evropskih in tretjih držav.
• šolnine za različno dolga obdobja – odvisno od prednostnih nalog, definiranih s stranih tretjih držav.

 Akcija 3 – projekti za promocijo
• nudijo podporo transnacionalnim pobudam, študijam, projektom, dogodkom in drugim aktivnostim, namenjenim povečanju atraktivnosti, profilom, imidžu, vidnosti in dostopnosti evropskega visokega šolstva po svetu.
• aktivnosti, povezane z mednarodno dimenzijo vseh aspektov viskoega šolstva, kot so promocija, dostopnost, zagotovitev kakovosti, prepoznavnost kredirov, prepoznavnost evropskih kavlifikacij v tujini in skupno prepoznavanje kvalifikacij v tretjih državah, razvoj učnega načrta, mobilnost, kakovost storitev, …
 aktivnosti lahko vključujejo promocijo programa Erasmus Mundus in njegovih učinkov, implementirajo jih lahko mešane mreže iz evropskih organizacij in organizacij iz drugih držav.

 Program Erasmus Mundus nudi podporo:
1.   Visokošolskim institucijam, ki želijo implementirati skupne programe na podiplomski stopnji (akcija 1) ali vzpostaviti medinstitucionalno sodelovanje med partnerstvi na univerzah iz Evrope
2.   Posameznim študentom, raziskovalcem in univerzitetnemu osebju, ki bi želeli preživeti obdobje kot študenti/raziskovalci/predavatelji v kontkstu enega izmed zgoraj omenjenih skupnih programov ali partnerstev sodelovanja; posamezniki, ki jih zanimajo šolnine Erasmus Mundus se morajo prijaviti neposredno na izbrano akcijo 1 ali akcijo 2.
3.   Vsem organizacijam, aktivnim na področju visokega šolstva, ki želijo razviti projekte, ki bi povečali privlačnost, profil, vidnost in imidž evropskega visokega šolstva po svetu (Akcija 3).

 Države, ki lahko sodelujejo v program so:
-      27 držav članic EU
-      Države kandidatke za vstop v EU – Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija
-      Države Evropske zveze za prosto trgovino/Evropskega gospodarskega področja – Islandija, Liechtenstein in Norveška.  
-      Vse druge države sveta – tretje države

Roki za prijavo:

Akcija               

Rok

Akcija 1a – skupni magistrski programi (EMMC)

29. april 2011

Akcija 1b – skupni doktorski programi (EMJD)

29. april 2011

Akcija 2 - partnerstva

29. april 2011

Akcija 3 – promocija in evropskega visokega šolstva

29. april 2011


Vodnik za program Erasmus Mundus si lahko ogledate na: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_22_10_en.php

Za izvajanje programa v Sloveniji skrbi:
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
tel: 01 5864 251
faks: 01 5864 231
E-pošta: info@cmepius.si 
Splet: www.cmepius.si

Če ste med tekstom našli kakšno napako ali kakšna povezava na spletno stran ne deluje, nam to, prosimo, sporočite na e-naslov info@eurodesk.si.


> Key documents

> Contacts
  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.